Produkty

Nadbudowy wywrotne są produkowane jako jednostronne, dwustronne i trzystronne na dwu-, trzy- i czteroosiowe podwozia. Nadbudowę tworzy pomocnicza rama i właściwa skrzynia. Pomocnicza rama jest stalowa, umocowana do podwozia według zaleceń producenta podwozia. Posiada elementy nośne skrzyni ładunkowej i układ hydrauliczny do wywracania. Ramę skrzyni ładunkowej tworzą walcowane na zimno profile rozmieszczone tak, aby uzyskać jak największą sztywność ramy oraz elementy mocujące umożliwiające wywracanie tylko za pojazd lub również na boki. Burty mogą być otwierane wzdłużnie lub zawieszone na górnych czopach. Obsługa może być ręczna lub hydrauliczny. Tylne czoło jest zabezpieczane mechanicznie od ramy podwozia lub za pomocą cylindra pneumatycznego. Na nadbudowy przeznaczone do eksploatacji z wymaganiem odporności na uderzenia i ścieranie stosujemy materiały odporne na ścieranie HARDOX, XAR, DUROSTAT itp. Nasze wyroby posiadają dopuszczenie Ministerstwa transportu i komunikacji Republiki Czeskiej do ruchu na drogach publicznych - patrz sekcja Certyfikaty.

Stroj